DEVELOPMENT

Na počiatku developerskej činnosti je vízia.....

 

Ktosi raz nazval developerov vizionármi v praxi. Vidia totiž investično-stavebnú príležitosť tam, kde je zatiaľ iba „zelená lúka“. Pravda, tam sa ich úloha developera nekončí, len sa začína. Tento proces ďalej pokračuje vytvorením finančného modelu, následným projektovaním až po realizáciu stavebného objektu. Developer sa stáva osobou, ktorá má prehľad o všetkých činnostiach, od právnych úkonov cez technické prevedenia až po rokovania a uzatvorenia zmlúv s budúcimi vlastníkmi či nájomcami. 

Slovo developing značí vývoj, rozvoj alebo priebeh. „V realitnom biznise je to, zjednodušene povedané, proces, počas ktorého na kúsku zeme postupne vyrastie nehnuteľnosť alebo súbor nehnuteľností."

Developing sa prakticky začína výberom a kúpou vhodného pozemku či inej nehnuteľnosti. Zahŕňa aj development pozemkov, ktorý združuje viaceré činnosti, počnúc vykúpením pozemkov, ich majetkovým vyrovnaním až po prípravu infraštruktúry a tým dochádza k rozvoju miest a obcí.

Developer vystupuje ako integrujúci prvok medzi realitnými maklérmi, investormi, projektantmi a jednotlivými dodávateľmi stavebného materiálu a prác.

Naša spoločnosť je investičnou a developerskou spoločnosťou, ktorá realizuje stavebné zámery „ od A po Z“, čo znamená, že pracujeme na vlastných projektoch a pracujeme aj v spolupráci s investormi, pre ktorých rozvíjame ich stavebné zámery. Konkrétne výsledky našej činnosti nájdete v referenciách. 

 

Naše projekty si môžete tiež pozrieť v časti Referencie, Bývanie na kľúč alebo na stránke www.dobre-byvanie.sk 

 


IBV SUNNY SIDE

Uvedenú lokalitu sme odkúpili ako ornú pôdu. Vyhotovili sme zastavovaciu štúdiu, ktorá bola schválená. Následne bolo uvedené územie zaradené do územného plánu. Pozemky boli rozparcelované a pripravujú sa projekty pre územné rozhodnutie.

Obrázkov: 6

IBV Šamorín

Uvedenú lokalitu sme odkúpili ako ornú pôdu. Vypracovali sme projekty pre územné rozhodnutie ako súčasť väčšieho celku obytnej zóny s názvom Obytný park Pomle. Následne sme vybavili stavebné povolenie na inžinierske siete a cestu. Nasledovala výstavba inžinierskych sieti a prístupovej cesty, a vytvorenie stavebných pozemkov. Niektoré stavebné pozemky sme predali a na niektorých sme postavili rodinné domy, ktoré sa následne predali.

Obrázkov: 9

IBV Trnávka 12 RD

Výstavba inžinierskych sieti a prístupovej cesty pre 12 rodinných domov v obci Trnávka pri Šamoríne. Na uvedené územie bola spracovaná štúdia, vypracovné projekty pre územné rozhodnutie a vydané územné rozhodnutie s osadením rodinných domov a ich pojením na inžinierske siete. Uvedená lokalita je na predaj ako celok pre developerské účely.

Obrázkov: 4

IBV Hviezdoslavov Podháj

Zhotovenie inžinierskych sieti a podložia pod prístupovú cestu v obci Hviezdoslavov časť Podháj.

Obrázkov: 16

RD v Šamoríne

Výstavba dvoch rodinných domov typu bungalow, Obytný park Pomle v Šamoríne

Obrázkov: 16

RD Villa v Bratislave

Kompletná výstaba rodinného domu Villa Marcela v Bratislave

Obrázkov: 32

RD v Senci

Výstavba rodinného domu v Senci

Obrázkov: 24

RD v Holiciach

Rodinný dom v Holiciach

Obrázkov: 10

RD v Šamoríne

Radový rodinný dom v Šamoríne

Obrázkov: 11

51ece3b0110a3.jpg 51ece3afe37ca.jpg 51ece3af65c75.jpg 51ece3aeeec25.jpg


Copyright (c) 2002 - 2013 ENER BAU | www.enerbau.sk | All rights reserved. | www.dobre-byvanie.sk